Utvecklingen inom affärsområdena

Sandvik är organiserat i tre affärsområden: Sandvik Machining Solutions, Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Materials Technology.

Sandviks orderingång upgick till 95 444 miljoner kronor (81 861), en ökning med 15 procent jämfört med föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna upgick till 90 905 miljoner kronor (81 553), en ökning med 10 procent jämfört med föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

Efterfrågan på Sandviks produkter ökade under helåret 2017. Det var resultatet av en övergripande förbättring av kundaktiviteten i alla affärsområden och alla större kundsegment. Starkast tillväxt noterades inom gruvindustrin med en signifikant förbättring i efterfrågan på ersättnings­utrustning och ökad efterfrågan inom eftermarknadsaffären. Efterfrågan för Sandviks produkter ökade i alla regioner.

Till följd av en ökad efterfrågan, förbättrad kostnadskontroll och pågående effektivitetsprogram förbättrade Sandvik lönsamheten jämfört med föregående år.

Under 2017 gjordes flera viktiga produktlanseringar, såsom Sandvik Machining Solutions lansering av PrimeTurning™ vilket är en ny metod som möjliggör svarvning i alla riktningar. Ett exempel från Sandvik Mining and Rock Technology är den nya serien ovanjordborriggar Ranger™ DXI som har flera nya högpresterande funktioner för en förbättrad borrprocess. Den täcker exempelvis en arbetsyta på 55 kvadratmeter och är utrustad med en ny kraftfull bergborr i kombination med hög bränsleeffektivitet. Sandvik Materials Technology lanserade SentusysTM, ett intelligent rörsystem som hjälper kunderna att övervaka rörens status i olika processer med hjälp av molnbaserade IT-tjänster. Den unika innovationen ligger i kombinationen av kunskaper i metallurgi och sensorteknik.

Orderingång per affärsområde

MSEK20162017För­änd­ring, %Föränd­ring, %*
Sandvik Machining Solutions 33 088 36 636 11 10
Sandvik Mining and Rock Technology 31 886 38 973 22 20
Sandvik Materials Technology 12 036 14 739 22 22
Other Operations 4 830 5 096 6 9
Koncerngemensamt 21 0 n/m n/m
Kvarvarande verksamheter 81 861 95 444 17 15
Avvecklade verksamheter 2 372 1 299 -45 -48
Koncernen totalt 84 233 96 743 15 13

* Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

Intäkter per affärsområde

MSEK20162017För­änd­ring, %Föränd­ring, %*
Sandvik Machining Solutions 32 852 35 778 9 8
Sandvik Mining and Rock Technology 31 093 36 547 18 15
Sandvik Materials Technology 12 931 13 643 6 5
Other Operations 4 655 4 936 6 10
Koncerngemensamt 22 0 n/m n/m
Kvarvarande verksamheter 81 553 90 905 11 10
Avvecklade verksamheter 2 877 3 081 9 3
Koncernen totalt 84 430 93 985 11 10

* Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

Rörelseresultat per affärsområde

MSEK2016% av intäkter2017% av intäkterFörändring, %Förändring, %*
Sandvik Machining Solutions 6 970 21 8 413 24 21 21
Sandvik Mining and Rock Technology 3 206 10 5 743 16 79 76
Sandvik Materials Technology 1 115 9 284 2 -75 -42
Other Operations 545 12 4 432 90 713 11
Koncerngemensamt -818 n/m -774 n/m 5 7
Kvarvarande verksamheter 11 018 14 18 098 20 64 33
Avvecklade verksamheter -1 361 -47 -61 -2 96 60
Koncernen totalt 9 657 11 18 037 19 87 36

* Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.
E/T = ej tillämplig.