Erkännanden och medlemskap

Sandvik inkluderades i hållbarhetsindexet 2018 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World av Corporate Knights.

Sandvik finns med i det prestigefyllda Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Under 2017 presterade Sandvik bättre än 97 procent av jämförbara konkurrenter.

Sandvik inkluderades i RobecoSAM’s 2017 Sustainability Yearbook, en förteckning över de mest hållbara företagen i varje bransch.

Sandvik är medlem av FTSE4Good Index Series, som mäter hur företag presterar beträffande miljö, socialt ansvar och styrning.

Sandvik inkluderades i 2017 Ethibel Excellence Investment Register, ett tecken på att Sandvik presterar bättre än genomsnittet i vår bransch när det gäller hållbarhet.

Sandvik har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC).

Affärsområden

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssytem för avancerad skärande metallbearbetning.

Andel av intäkter 39%

Andel av justerat rörelseresultat 55%

Produktområden

 • Sandvik Coromant
 • Seco Tools
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Powder and Blanks Technology
 • Additive Manufacturing

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin.

Andel av intäkter 40%

Andel av justerat rörelseresultat 37%

Produktområden

 • Underground Drilling
 • Loading and Hauling
 • Surface Drilling and Exploration
 • Crushing and Screening
 • Rock Drills and Technologies
 • Mechanical Cutting
 • Parts and Services
 • Rock Tools

En ledande utvecklare och tillverkare av avancerat rostfritt stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna

Andel av intäkter 15%

Andel av justerat rörelseresultat 5%

Produktområden

 • Tube
 • Kanthal
 • Strip
 • Powder

Kundsegment

Gruvor

Andel av intäkter

SMS: 3%, SMT: 3%

Vi levererar borriggar, bergborrverktyg och system, mobila och stationära krossar, maskiner för lastning och transport, utrustning för tunneldrivning, kontinuerlig gruvdrift och mekanisk bergavverkning, liksom olika lösningar för ökad automation, säkerhet och produktivitet hos kunderna.

Verkstad

Andel av intäkter

SMRT: 27%

Våra verktyg och verktygssystem för skärande bearbetning liksom våra avancerade material och komponenter används i verkstadsindustrin över hela världen. De ökar produktivitet, lönsamhet, kvalitet, produktionsvolym, säkerhet samt minskar påverkan på miljön. Vi är även en global ledare inom höglegerade metallpulver.

Fordon

Andel av intäkter

SMS: 6%, SMT: 6%

Våra hårdmetallverktyg och system för svarvning, fräsning och borrning i metall ökar produktiviteten vid tillverkning av till exempel motorer och växellådor. Våra rostfria och höglegerade produkter återfinns i bland annat säkerhetsbälten, krockkuddar, bromsar, luftkonditionering och i olika instrument.

Energi

Andel av intäkter

SMS: 10%, SMT: 13%

Vi erbjuder lösningar för alla typer av energiproduktion, inklusive ren och förnybar energi. Vi tillhandahåller höglegerade produkter, som rör i rostfritt stål, i utvalda nischer inom de mest krävande kundsegmenten, liksom verktyg och verktygssystem för branschens alla metallbearbetningsbehov.

Anläggning

Andel av intäkter

SMS: 6%, SMT: 6%

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som ökar kundens säkerhet och produktivitet inom anläggningsindustrin vid brytning, borrning, krossning och sortering. Användningsområdena omfattar tunneldrivning, stenbrytning, väg- och vattenbyggnad, rivning och återvinning

Flyg

Andel av intäkter

SMRT: 14%

Vi har ett nära samarbete med världens flygplanstillverkare. När flygindustrin använder nya material för att tillverka lättare, säkrare och bränslesnålare flygplan är avancerade verktygssystem och lättviktsmaterial avgörande.

 • Sandvik Machining Solutions
 • Sandvik Mining and Rock Technology
 • Sandvik Materials Technology

Vänligen notera att den officiella reviderade versionen av årsredovisningen är den svenska versionen i PDF och i tryckt format. I vissa fall har avrundningar skett, vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar exakt. Omfattningen av hållbarhetsinformationen framgår av GRI-index.

Den formella årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelsen fram till och med förslag till vinstdisposition.

Kommentarer och siffror på sidorna 0–7, 10–28 och 48–51 i enlighet med PDF-filen relateras till kvarvarande verksamhet, om inget annat anges.