Tre affärsområden med olika fokus

Vi började decentralisera vår organisation och konsolidera Sandviks verksamhetsportfölj 2016 för att förbättra den långsiktiga effektiviteten och närheten till kunden. Våra tre affärsområden – Sandvik Machining Solutions, Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Materials Technology – är uppdelade i 18 produktområden med fullt ansvar för verksamheten.

Varje affärsområde har sin egen uppsättning möjligheter och utmaningar gällande stabilitet, lönsamhet och tillväxt, som kräver olika strategier och fokus. Decentralisering och konsolidering av verksamhetsportföljen i kombination med en starkare marknad bidrog till koncernens förbättrade lönsamhet 2017.

Sandvik Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning.

Viktigaste prioriteringar
Att arbeta för att expandera marknadspositionen genom organisk tillväxt, innovation och nischade förvärv inom kärnverksamheten. En annan del är att expandera utanför kärnverksamheterna till förbearbetning och efterbearbetning samt additiv tillverkning.

Läs mer

Sandvik Mining and Rock Technology

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, tjänster, service och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin.

Viktigaste prioriteringar
Att öka lönsamheten genom att växa eftermarknaden och genom att öka vår försäljning av reservdelar och tjänster för installerad utrustning, samt att addera värde med automatiserade lösningar i syfte att minska intäkternas volatilitet.

Läs mer

Sandvik Materials Technology

En ledande utvecklare och tillverkare av avancerat rostfritt stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna.

Viktigaste prioriteringar
Återskapa lönsamheten på kort sikt genom kostnadsåtgärder och på lång sikt genom ökad försäljning av produkter med högt mervärde. Ökat fokus på goda operativa och ekonomiska resultat.

Läs mer