Styrelse

Johan Molin

Johan Molin

Styrelseordförande sedan 2015

Mer information

Född 1959.

Ordförande i ersättningsutskottet

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör och koncernchef i ASSA ABLOY sedan 2005. Verkställande direktör och koncernchef i Nilfisk-Advance 2001–2005 och olika befattningar inom Atlas Copco 1983–2001.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

260 000 samt 1 000 000 köpoptioner.

Jennifer Allerton

Styrelseledamot sedan 2015

Mer information

Född 1951

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Magisterexamen i fysik och kandidatexamen i matematik, fysik och geovetenskap. Chief Information Officer på F. Hoffmann-La Roche Ltd 2002–2012, Technology Director vid Barclaycard 1999–2002 och olika befattningar inom ServiceNet, USA, BOC (numera Linde), Cable & Wireless Business Networks och Unilever plc.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Iron Mountain Inc och AVEVA Group plc.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

10 000.

Claes Boustedt

Styrelseledamot sedan 2015

Mer information

Född 1962

Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB sedan 1997 och verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB sedan 1995.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Hufvudstaden AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

20 000.

Marika Fredriksson

Marika Fredriksson

Styrelseledamot sedan 2017.

Mer information

Född 1963.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Magisterexamen i finans och företagsekonomi. CFO och Group Executive Vice President på Vestas Wind Systems A/S sedan 2013. CFO på Gambro AB 2009–2012, CFO på Autoliv Inc. 2008–2009 samt olika befattningar inom Volvo 1996–2008, inklusive CFO och Senior Vice President Finance & Strategy på Volvo Construction Equipment Corporation.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i SSAB AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

2500.

Johan Karlström

Johan Karlström

Styrelseledamot sedan 2011.

Mer information

Född 1957

Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Senior rådgivare för Skanska sedan 1 januari 2018. Verkställande direktör i Skanska AB 2008–2017 samt olika chefsbefattningar inom BPA (nuvarande Bravida) 1995–2000. Nuvarande styr

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Skanska AB (till 1 januari 2018).

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

5 000.

Björn Rosengren

Björn Rosengren

Styrelseledamot sedan 2016

Mer information

Född 1959

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Verkställande direktör och koncernchef i Sandvik AB sedan 2015. Verkställande direktör och koncernchef i Wärtsilä Corporation 2011–2015, olika befattningar inom Atlas Copco 1998–2011, inklusive vice verkställande direktör i Atlas Copco AB och chef för affärsområde Construction and Mining Technique, chef för Nordhydraulic på Nordwin AB 1995–1998 och olika befattningar inom ESAB 1985–1995.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Danfoss A/S.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

95 216.

Helena Stjernholm

Helena Stjernholm

Styrelseledamot sedan 2016

Mer information

Född 1970

Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2015. Investeringsansvarig och sedermera partner i IK Investment Partners 1998–2015 och konsult på Bain & Company 1997–1998.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i AB Industrivärden, AB Volvo och Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

5 000 (förvärvade 12 februari 2018).

Lars Westerberg

Lars Westerberg

Styrelseledamot sedan 2010

Mer information

Född 1948

Medlem i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef i Autoliv Inc. 1999–2007, Gränges AB 1994–1999 och ESAB 1991–1994 samt olika befattningar inom ESAB och ASEA 1972–1991.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i SSAB AB, AB Volvo och Stena AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

180 000.

Thomas Kärnström

Tomas Kärnström

Styrelseledamot sedan 2006

Mer information

Född 1966

Arbetstagarrepresentant, IF Metall.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Ordförande i IF Metalls klubb, Sandvik Materials Technology. Olika befattningar inom Sandvik sedan 1986.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

2 889.

Thomas Lilja

Thomas Lilja

Styrelseledamot sedan 2016

Mer information

Född 1975

Arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Gymnasieingenjör - maskinteknik. Ordförande i Unionen Sandvik Sverige och Unionen Coromant & Machining Solutions. Olika inköpsbefattningar inom Sandvik 2000–2010 och befattningar rörande produktion och logistik inom Scania 1995–2000.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

3 560.

Thomas Andersson

Thomas Andersson

Styrelsesuppleant sedan 2012

Mer information

Född 1962

Arbetstagarrepresentant, IF Metall.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Ordförande i Metallklubben Sandvik Coromant, Gimo. Olika operatörsbefattningar inom Gimoverken, Sandvik Coromant, sedan 1984. Byggnadsfirma Anders Diös 1980–1984.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

612.

Mats W Lundberg

Mats W Lundberg

Styrelsesuppleant sedan 2015

Mer information

Född 1974

Arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och teknologie doktor kemiteknik. Hållbarhetsspecialist på Sandvik Materials Technology sedan 2017. Specialist FoU, Sandvik Materials Technology, 2010–2017. Forskare och postdoc på Risø DTU, Danmark, 2007–2010 och teknisk specialist på Spectral Solutions AB 2005–2007.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

0

Hedersordförande

Percy Barnevik, född 1941.
Styrelseordförande i Sandvik AB 1983–2002.

Styrelsens sekreterare

Åsa Thunman, född 1969.
Sekreterare i styrelsen sedan 2014.
Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Revisor

KPMG AB
Huvudansvarig revisor:
Joakim Thilstedt, född 1967.
Auktoriserad revisor.
Andra revisionsuppdrag: Huvudansvarig revisor för, bland andra, Ahlsell AB, Holmen AB, Hufvudstaden AB, LE Lundbergföretagen AB och Modern Times Group MTG AB.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2017. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.