Våra affärsområden

Sandvik Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad, skärande metallbearbetning.

Sandvik Mining and Rock Technology

En ledande leverantör av utrustning, verktyg, tjänster, service och tekniska lösningar för kunder inom gruvindustri samt bergavverkning inom anläggningsverksamhet.

Sandvik Materials Technology

En världsledande utvecklare och tillverkare av avancerade rostfria stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna.

Våra kundsegment

Andel av koncernens intäkter under 2016

Gruvor

27%

Verkstad

23%

Energi

12%

Fordon

14%

Anläggning

12%

Flyg

6%

Vänligen notera att den officiella reviderade versionen av årsredovisningen är den svenska versionen i PDF och i tryckt format. I vissa fall har avrundningar skett, vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar exakt. Omfattningen av hållbarhetsinformationen framgår av GRI-index.

Den formella årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelsen fram till och med förslag till vinstdisposition.

Kommentarer och siffror på sidorna 0–7, 10–28 och 48–51 i enlighet med PDF-filen relateras till kvarvarande verksamhet, om inget annat anges.